do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach

Międzynarodowa konferencja Znak, symbol a rituál v dokumentoch a listinach organizowana przez Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove oraz Katedrę Archiwistki i NPH UPJPII. 27 listopada 2015 Prešov, Słowacja.

 

08.30 – 08.55 Registrácia a privítanie účastníkov (vyhradený čas pre odovzdanie prezentácie)

09.00 – 09.15 Monogramy i dewizy w heraldyce zakonnej prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie, Instytut Historii)

09.20 – 09.35 Pokus štátnej moci o likvidáciu Gréckokatolíc- kej cirkvi v Československu v dobových dokumentoch Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. (PU v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

09.40 – 09.55 Botaniczne nazewnictwo wczoraj i dziś prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut botaniky im. W Szafera, PAN)

10.00 – 10.15 Symboly a znaky vo vybraných printových médiách doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. (PU v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

10.20 – 10.35 Źródła niepotwierdzone w badaniach nad zmianą krajobrazu kulturowego dr hab. inż. Józef Hernik (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji)

10.40 – 10.55 Štátne symboly v legislatíve Slovenskej republiky doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. (UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta)

11.00 – 11.30 Diskusia a prestávka

11.35 – 11.50 Mýtické rastliny - lipa, ruža a fialka doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc. (PU v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied )

11.55 – 12.10 Symboliczne znaczenie liter i liczb dr Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Instytut Historii)

 12.15 – 12.30 Symbolika včel v hagiografických vyprávěních a liturgické tradici doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta)

12.35 – 12.50 Piktogram pri vzdelávaní žiakov s viacnásobným postihnutím PaedDr. Mgr. Darina Petríková, PhD. (Spojená škola Pavla Sabadoša v Prešove)

12.55 – 13.10 Inventáriá gréckokatolíckej farnosti Fulianka z 19. storočia ako dokument k mikrodejinám regionálnych spoločenstiev doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (PU v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

13.15 – 13.30 Život a dielo apoštolov vo vybraných textoch Nového zákona doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (PU v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta)

13.30 – 14.00 Diskusia a obed

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych