do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Symbole - Znaki- Rytuały
SYMBOLE - ZNAKI - RYTUAŁY

 

SPIS TREŚCI

 

Symbolika florystyczna

 

Symbolika zoomorficzna

 

Symbolika antropologiczna

 

Znaki i pismo

 

Gesty i postawy ciała 

 

Ciała niebieskie i zjawiska natury

 

Barwy

 

Substancje cenne

 

Mitologie i wierzenia

 

Emocje i stany ducha 

 

Sprzęty i narzędzia

 

Ubiór, strój, kostium

 

Atrybuty

 

Emblematy

 

Alegorie i personifikacje

Rytuały

 

Kody i systemy znaków

 

Architektura

 

Astrologia magia alchemia 

          

 

         

 
„Dźwiękami zapisane” - jak zawrzeć muzykę w symbolach

Lucyna Rotter

UPJPII w Krakowie

 

Dźwiękami zapisane” - jak zawrzeć muzykę w symbolach[1]

 

Pitagoras uważał, że planety wydają dźwięki, których brzmienie jest wyrazem harmonii kosmosu. Zaś według Platona, planety poruszał śpiew syren. W wiekach średnich rozróżniano dwa rodzaje muzyki: muzykę jako naukę pozwalającą na zrozumienie wszechświata[2], oraz muzykę wykonywaną, która głównie oddziaływała na uczucia i emocje. O muzyce jako obrazie harmonii świata pisał między św. Augustyn, skupiając się w swoich rozważaniach głównie na relacjach pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Pochodzący z Rzymu filozof Boecjusz dokonał natomiast podziału muzyki na trzy sfery:

Mundana – była to muzyka (choć zgodnie z tą teorią człowiek nie mógł jej usłyszeć), a właściwie harmonia kosmologiczna wynikająca z ruchu ciał niebieskich i zarazem odzwierciedlająca boski porządek[3],

Humana – to muzyka wokalna będąca uzewnętrznieniem duszy ludzkiej, łącznikiem pomiędzy duszą i ciałem, istotą człowieczeństwa,

Instrumentalis – to korelacja dwu poprzednich, naśladowanie harmonii wszechświata i śpiewu ludzkiego poprzez grę na instrumentach muzycznych.

Podstawa filozoficzna, teologiczna czy nawet biblijna dała w rezultacie podstawę dla szeregu form ukazywania muzyki oraz związanych z nią przedmiotów w formie znaków, symboli ukazujących zarówno treści metafizyczne czy nadprzyrodzone jak i odnoszących się do samej muzyki jako takiej.[4]

Pod koniec wieków średnich próby ukazania muzyki oscylowały wokół ...

więcej
 
Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej

Lucyna Rotter

UPJPII w Krakowie

 

Rośliny - symbole, inspiracje czy pokarm. Znaczenie roślin w kulturze ludowej[1]

 

 

Resumé

Die Pflanzen von seiner Schöpfung her, besitzen nicht nur die Bedeutung als Lebensmittel oder Kraft als Schmuck, aber sind auch Träger des Symbolischen. Diesen semiotischen Charakter der Pflanze beobachtet man in allen Religionen und Kulturen der Welt, auch in der christlichen. Eine besonders grosse Bedeutung tragen die Pflanzen in Volksfrömmigkeit der Landbewohner. Eigentümlichkeit des Lebens auf dem Lande, die Beziehung der Jahreszeiten zu Landarbeiten, verursachte die Verbundenheit einzelner Festen des liturgischen Jahres mit bestimmten Feldarbeiten und konkreten Festen bekamen auch ihren Schutzheiligen. Alle diese Praktiken sollten Wohlstand und Glück sicherstellen und vorm Bösen beschützen.

Rośliny od momentu ich stworzenia posiadają nie tylko charakter konsumpcyjny czy estetyczny ale i symboliczny. Z wartościami symbolicznymi roślin spotykamy się na kartach Biblii: w Księdze Rodzaju, Księdze Psalmów, Pieśni nad pieśniami, itd. Do symboliki kwiatów odwoływało się wielu Ojców Kościoła, teologów, myślicieli i świętych. Znaczeniowe traktowanie roślin nie było oczywiście wyłączną domeną kultury chrześcijańskiej. Pojawia się właściwie we wszystkich religiach i kulturach istniejących przed przyjściem Chrystusa na świat i tych powstałych po Narodzinach. Nie należy się więc dziwić że kwiaty, zioła, owoce, drzewa itd. odgrywają tak wielką rolę także w kulturze ludowej. W osadzonych w klimacie wsi (lub miasteczek) praktykach pobożnościowych widać doskonale przenikanie się tego co stanowi o religii chrześcijańskiej ze zwyczajami iście pogańskimi. Z czasem, wręcz granica pomiędzy praktykami pogańskimi i chrześcijańskimi uległa tak dalece zatarciu, że dla człowieka współczesnego jest absolutnie niewidoczna. Bez względu na charakter i konotacje źródłowe obrzędu, rośliny odgrywają w nich niebagatelna rolę. Rośliny są nieodłącznym elementem bardzo wielu zwyczajów ludowych, osadzonych w praktykach religijne

więcej
 
Florarium christianum – u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych

Lucyna Rotter

UPJPII

 

Florarium christianum – u styku kultury chrześcijańskiej i kultur antycznych[1]

 

Flora szeroko rozumiana to jedna z liczniejszych grup w symbolice posiadająca ogromne spektrum znaczeniowe i interpretacyjne. Zarówno piękno kwiatów, monumentalna siła drzew, czy właściwości lecznicze i smakowe ziół oraz przypraw sprawiły, że rośliny odgrywały w większości kultur i religii antycznych duże znaczenie nie tylko praktyczne ale także – co istotne, były nosicielem treści duchowych, niematerialnych a nawet mistycznych. Kwiaty stosowano do ozdabiania świątyń już w czasach starożytnych (nie bez znaczenia było naturalnie które rośliny stosuje się do przystrojenia której świątyni – istotą było bowiem nie tylko forma estetyczna ale to który kwiat jest ofiarowany któremu z bogów). Kwiaty, zioła i owoce składano w ofierze a także używano w obrzędach (np. zaślubin lub pogrzebu)[2]. Rośliny zajmując poczesne miejsce w symbolice stały się znakami o bardzo zróżnicowanym aspekcie znaczeniowym. Właściwa ich interpretacja wymagała i wymaga analizy w całym kontekście kulturowo – religijnym. Same kwiaty – uważane były bowiem za symbol młodości, początku czegoś, wiosny a równocześnie były symbolem śmierci, przemijalności i końca czegoś. Czasem są symbolem mistycznym czasem erotycznym. Mogą zarówno zabijać jak i leczyć[3].

Także w symbolice chrześcijańskiej rośliny odgrywają istotne znaczenie. W Księdze Rodzaju czytamy: rzekł: Niech ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których są nasiona[4]. Rośliny zostały przez Boga stworzone w trzecim dniu przed słońcem i gwiazdami. Filon Aleksandryjski tłumaczy ten fakt, tym że istnienie życia na ziemi nie jest wynikiem logicznego wydawałoby się wpływu słońca, deszczu i tlenu, lecz wynika z woli i działania samego Boga[5]. Rośliny zatem od momentu ich stworzenia posiadają nie tylko charakter konsumpcyjny czy estetyczny ale także stały się symbolem. To, że rośliny w kulturze chrześcijańskiej stanowią jedną z liczniejszych grup symbolicznych...

więcej
 
 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych