do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Aktualności
Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem

Uwaga⚠️ 
Pragniemy poinformować, że w nowym roku akademickim 2019/2020 w Instytucie Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II rusza nowy kierunek 


Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem

 

Nowatorskie rozwiązania, wysoka jakość kształcenia, upraktycznienie – HUMANISTYKA W NOWEJ ODSŁONIE

Rekrutacja trwa http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/

 

Specjalność Turystyka historyczna 
W ramach specjalności student zapozna się z praktyczną stroną funkcjonowania w obszarze turystyki, organizacji imprez turystycznych i zarządzania firma. Ważnym elementem jest zaznajomienie przyszłych absolwentów ze specyfiką turystyki ukierunkowanej dla określonych grup społecznych np. turystyka kwalifikowana, turystyka luksusowa, turystyka osób niepełnosprawnych.
Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych:
• Pilotaż
• Przewodnik po Krakowie 
• Rezydentura biura podróży

 

Specjalność Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym.
Zajęcia prowadzone w ramach specjalności przybliżają zagadnienia związane bezpośrednio z zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z aspektami kulturowymi, prawnymi, politycznymi, religijnymi, organizacyjnymi, społecznymi i praktycznymi charakterystycznymi dla zarządzania kulturą i dziedzictwem przy jednoczesnym zapoznaniu przyszłego absolwenta z ogólną wiedzą historyczną.
Od II roku istnieje możliwość wyboru warsztatów dedykowanych dla odpowiednich specjalności. Warsztaty dadzą możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia umiejętności praktycznych:
• komunikacji interpersonalnej 
• Fundusze europejskie
• Coaching

 

Specjalność Kultury Azji 
Obecnie Azja stanowi duży i perspektywicznie rozwijający się rynek dla kontaktów biznesowych, kulturowych, turystycznych itd. Specjalność ma na celu przybliżenie szerokiego wachlarza kultur Azji. Interesujące i ważne są także zajęcia z geopolityki regionu, zmieniającego się krajobrazu Azji, a także śladów polskich w różnych rejonach kontynentu. Część zajęć prowadzonych będzie w j. angielskim.

W programie kierunku praktyki, staże, warsztaty prowadzone we współpracy z pracodawcami!!!!

 
© 2020 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych