do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych

Ogólnopolska konferencja Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki i NPH UPJP II w Krakowie, Komisja Historyczna PAN Oddział w Katowicach. 1 grudnia 2016 Kraków.

 

Program

 

9.00 Inauguracja konferencji – Aula

prof. dr hab. Jacek Urban, dziekan WHiDK UPJPII w Krakowie

 

9.20 – 11.20

prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kraków) – Procesy społeczno-polityczne pomocą w rozumieniu krajobrazu kulturowego
prof. dr hab. Wojciech Polak (UMK, Toruń) – Specyfika pracy nad analizą źródeł wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
dr hab. Kazimierz Miroszewski (UŚ, Katowice) – Znaczenie badań regionalnych dla najnowszej historii Polski
dr Joanna Lubecka (Akademia Ignatianum, Kraków) – „Nowa wspaniała wojna” - rozwój technologii wojennych a humanistyka
mgr Marcin Rdzak (UPJPII, Kraków) – Zasób Internetu jako źródło historyczne. Wprowadzenie do zagadnienia archiwizacji webu

 

Dyskusja

 

Przerwa

 

11.40 – 13.40

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów) – Stare i nowe w badaniach  językoznawczych: od strukturalizmu do pragmatyki językowej i kognitywizmu. Napięcie i współistnienie
dr Sylwia Galij-Skarbińska (UMK, Toruń) – Problem deskrypcji żargonu Służby Bezpieczeństwa w pracy badawczej
dr Tomasz Kalniuk (UMK, Toruń) – Prasa w procesie poznania kultury
dr Katarzyna Wilczok (UŚ, Katowice) – Innowacyjne rozwiązania w badaniach nad historią oporu społecznego w PRL
mgr Katarzyna Szawan (UO, Opole) – Rola kobiet w średniowiecznej Polsce (i na Śląsku). Perspektywy badawcze

 

Dyskusja

 

13.40 – 14.40 Przerwa obiadowa

– 16.40

prof. dr hab. Anna Pobóg–Lenartowicz (UO, Opole) – Średniowiecze w humanistyce cyfrowej
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL, Lublin) – Wyzwania kulturowe e-społeczeństwa
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (UMK, Toruń) – Między tradycją a nowoczesnością. Rola folklorystyki we współczesnych badaniach humanistycznych
mgr Magdalena Ficoń (UPJPII, Kraków) – Multimedialne muzea - dobrodziejstwo, czy zatracenie idei?
mgr Andrzej Giza (UPJPII, Kraków) – Klasyka i łamanie kanonów – wybrane zagadnienia z historii sztuki i dziedzictwa kulturowego Azji

 

Dyskusja

Przerwa

 

17.00 – 18.40

prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (UW, Warszawa) – Aby Warburg - między tradycją i nowoczesnością
dr hab. Marcin Brocki (UJ, Kraków) – Instytucjonalizacja innowacyjności w humanistyce, albo o porażce humanistyki
dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII, Kraków) – Ubiór który mówi. Semiologia stroju w zmieniającym się krajobrazie kulturowo-społecznym
mgr Aleksandra Skrabek (KUL, Lublin) – Dziewiętnastowieczne wizerunki szaleństwa w świetle badań Warburga nad ekspresją

 

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych