do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast organizowana przez Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta  Prešovská Univerzita v Prešove. 21 kwietnia 2015 Kraków.

Katedra Archiwistyki i NPH

na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2 w Krakowie

 

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy

na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego

 

Gréckokatolícka Teologická Fakulta

Prešovská Univerzita v Prešove

 

 

Międzynarodowa Konferencja

„Symbol – znak – rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast”

 

21 kwietnia 2015

ul. Bobrzyńskiego 10 Kraków

 

9.00 Otwarcie konferencji Rektor Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

 

9.20 – 11.40 prowadzenie prof. dr hab. L. Frey

prof. dr hab. J. Marecki (UPJPII, Polska) – Symbole agrarne w heraldyce miejskiej

prof. dr hab. Cz. Dźwigaj (ASP, Polska) - Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej

prof. dr hab. Krzysztof Gawroński i dr hab. J. Hernik (UR, Polska) – Zachowanie ładu przestrzennego a ochrona krajobrazów kulturowych.

doc. ThDr. Marek Petro, PhD.  (UP Słowacja) – Vizuálny štýl mesta a vidieka na Slovensku – morálny aspekt

prof. dr Ludwik Schmahl (Blankenheim/Koln, Niemcy)- Blankenheim: settlement history of à village from thé Roman time to thé German and French administration and its development today.

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.  (UP Słowacja) - Význam katolíckych univerzít a ich znakov v mestách na príklade Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove

dr hab. prof. UWM M. Różański (UWM, Polska) - Krzyż w przestrzeni publicznej

 

Przerwa kawowa

 

12.00 – 13.40 prowadzenie prof. dr hab. Krzysztof Gawroński

doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. (UP Słowacja) - Reklama v našom okolí alebo „keď sme prírodu vymenili za bilbordy“

dr J. Lubecka (Ignatianum, Polska) - Spór o słowa. Rola semantyki w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej.

dr P. Jelinek (Czechy/Austria) - Proganda v polsko-československém konfliktu 1918-1920

dr W. Szetelnicki (PWSZ im. Witelona, Polska) – Pamięć historyczna w krajobrazie miasta Legnicy – dylematy wokół destruktywnego pobytu armii sowieckiej.

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP Słowacja) - Kristovo hlásanie v mestách a dedinách ako predobraz súčasnej katechézy

doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. (UP Słowacja) - Pamätné a sakrálne miesta súčasného judaizmu

 

Przerwa kawowa

 

14.00 – 15.40 prowadzenie prof. dr hab. J. Marecki

prof. dr hab. L. Frey (PAN, Polska) – Symbolika klasztornych wirydarzy

dr L. Rotter (UPJPII, Polska) – Strój ludowy jako zwierciadło krajobrazu

dr hab. Michał Gronowski (UŚ, Polska) – Opactwa jako znak i symbol w krajobrazie historycznym i kulturowym Polski

prof. dr. Puskás Bernadett, Ph.D., habil. (Institute of Visual Culture, Węgry) – Znaczenie krajobrazu w malarstwie ikonowym

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (UP Słowacja) - Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine - história, symbolika a význam

dr M. Kuśka (Archiwum Prowincjalne Bonifratrów, Polska) – Miejsce klasztoru i szpitala bonifratrów w Cieszynie wśród lokalnej społeczności Śląska Cieszyńskiego na przełomie XIX i XX stulecia

 

Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

 

Konferencji towarzyszyła będzie wystawa prac prof. Cz. Dźwigaja

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych