do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Symbol – znak – rytuał. MISERICORDIA DOMINI, przez Katedrę Archiwistyki i NPK UPJPII, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazy na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove, 27 kwietnia 2016, Kraków.

 

Program:

 

9.00 Inauguracja konferencji

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.

 

9.30 – 11.10 (Aula)

prof. dr hab. Józef Marecki (UPJP/IPN, Kraków) – Znaki miłosierdzia w krajobrazie kulturowym Krakowa przełomu XIX i XX w.

prof. dr hab. Ludwik Frey (Inst. Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków) - Misericordia Domini in viriditas

prof. dr hab. Czesław Dźwigaj (ASP, Kraków) – Dotyk miłosierdzia. Tetraptyk  „Sekret życia”.

prof. dr hab. Krzysztof Gawroński, dr hab. Józef Hernik (UR, Kraków) - Inwentaryzacja i lokalizacja kapliczek i przydrożnych krzyży w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich.

DYSKUSJA

 

Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.10

panel 1 (Aula)

dr hab. Michał Gronowski (UŚ, Katowice) – Miłosierdzie w średniowiecznym klasztorze. Symbolika i realia.

dr Lucyna Rotter (UPJP, Kraków) - Przedstawienie miłosierdzia w semantyce zakonnej.

prof. dr Ludwik Schmahl (Blankenheim/Koln, Niemcy) - Christliche Symbolik auf spätrömischen Münzen.

dr Cezary Kałużny (UPJPII w Krakowie) - Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę. Krótka refleksja o soteriologicznym przesłaniu ikonografii wczesnochrześcijańskiej

DYSKUSJA

 

panel 2 (sala 218)

dr Joanna Lubecka (AIgn/IPN, Kraków) "Obiekty miłosierdzia" - Zawłaszczanie i implementacja elementów doktryny i rytuału chrześcijańskiego przez nazistów.

dr Clarinda Calma (WSE im. ks. J. Tischnera, Kraków) „Jak złagodzić serce tyrana?” Nawrócenie tyrana w szkolnych sztukach jezuickich wystawianych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

dr hab. prof. UWM Mieczysław Różański (UWM, Olsztyn) - Prawo łaski w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) - Milosrdenstvo gréckokatolíkov s prenasledovanými Židmi na Slovensku v rokoch 1939 – 1945.

DYSKUSJA

 

 

Przerwa kawowa

 

13.40 – 15.20

panel 1 (Aula)

mgr Ficoń Magdalena (UPJP, Kraków) Alegorie miłosierdzia na przykładzie „Ikonologii” Cesare Ripa

doc. ThLic. Mgr. Karel Sladek Th.D. (Universita Karlova, Czechy) - Symboly milosrdenství Boha Otce na obrazech a ikonach

dr Wacław Szetelnicki (WSZ im Witelona w Legnica) - Misericoria Domini w symbolice chrześcijańskiej - refleksje wokół narracji miłosierdzia.

doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP v Prešove, Słowacja)  - Milosrdenstvo – impulz k premene zmýšľania

DYSKUSJA

 

panel 2 (sala 218)

doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP v Prešove, Słowacja/ Litwa) - Náboženská skúsenosť v podmienkach postoptimistickej spoločnosti. Poznatky zo sociologického výskumu

prof. ThDr. Marek Petro, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) - Milosrdenstvo ako morálny apel liturgie sv. Jána Zlatoústeho

dr Janka György (S. Atanáz G.H.F., Węgry) - "Az Irgalmasság ajtaja": a máriapócsi kegyhely története ("Brama Miłosierdzia": Dzieje Sanktuarium v Máriapócs)

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. (UPJŠ v Košiciach) - Milosť a amnestia v právnom poriadku Slovenskej republiky

DYSKUSJA

 

 

 

Przerwa kawowa

 

15.40 – 17.20 (Aula)

prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) - Стилістичний та іконографічний аналіз мозаік угорської каплиці базиліки Божого Милосердя в Кракові-Лаґевніках

dr inż. Jacek Chrząszczewski (Małopolski Woj. Konserwat. Zabytków) – Chaczkary, krzyże wotywne, epitafia, płyty nagrobne i pamiątkowe Ormian polskich jako materialne znaki pamięci o ludziach i ich czasach.

mgr Andrzej Giza (UPJP/ Stow. im. L. van Beethovena, Kraków) - Miłosierdzie w kulturze i zwyczajach Chin.

doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) - Nové významové formy hebrejského termínu חסד ako milosrdenstva v judaizme.

DYSKUSJA

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych