do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Międzynarodowa Konferencja "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej"

"Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej"

„Unity of diversities – cultural heritage of the Visegrad Four"

 

14-15 listopada 2017

Kraków ul. Franciszkańska 1, sala 120

 

Organizatorzy:

Katedra Archiwistyki i NPH, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie
Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta
Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute

 

Program konferencji

14 listopada (wtorek)

 

9.00 – 11.00

doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP w Presove , Słowacja) -  Svet kultúr a tradícií slovensko-poľského pohraničia. Kontext glokalizácie.
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) - Velehrad - symbol poslání slovanských národů
mgr Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) - Rok 1956 – Poznański Czerwiec i Węgierska Rewolucja
mgr Marcin Rdzak (UPJPII w Krakowie, Polska) Ochrona cyfrowego dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

 

 

Przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00

prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie, Polska) - “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemaich krajów V4.
doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP w Presove, Słowacja) -  Púť - cesta osobného a spoločenského obrodenia
prof. ThDr. Marek Petro, PhD.   (UP w Presove, Słowacja) -  Prínos mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pre hodnotovú identitu Európy
dr hab. prof. UAM  Piotr Gołdyn (UAM w Poznaniu, Polska) – Wizerunki i symbole maryjne w herbach miast państw grupy wyszehradzkiej

 

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

dr hab. prof. UPJPII Robert Tyrała (UPJPII w Krakowie, Polska) - Muzyka narzędziem jedności i pokoju. Działalność Pueri Cantores w Europie środkowo-wschodniej.
dr Cseby Geza Phd (Wegry) - Nidzica – zamek na granicy
dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska) – Czas osobny - czas wspólny. Na marginesie wystawy VISEGRAD4ART
mgr Anna Domin (UPJPII w Krakowie, Polska) – Narody Grupy Wyszehradzkiej w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych. 

 

16.20
Europejska wspólnota tańca – pokaz tańców salonowych państw Grupy Wyszehradzkiej, Zespół Tańca „Kontredans”.

 

 

15 listopada (środa)

9.00 – 11.00

dr hab. prof. UAM Jacek Kowalski (UAM w Poznaniu, Polska) – Polskie sejmiki według Jana Piotra Norblina
prof. zw. dr hab. Jacek Urban (UPJPII w Krakowie, Polska) – Św. Jadwiga królowa w Europie Środkowo-Wschodnie
dr hab. Marian Wolski (UPJPII w Krakowie, Polska) Kulturotwórcza rola ziemian polskich
dr Tomasz Graff (UPJPII w Krakowie, Polska) – „To nasze dziedzictwo!”. Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I poł. XVII w. 

 

Przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00

dr hab. prof. UMCS Ewa Letkiewicz (UMCS Lublin, Polska) – Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii na ziemiach Polski, Czech i Węgier.
dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowyc krajów Grupy V4
mgr Justyna Kuśtowska (WSD Kielce, Polska) – Chrześcijańskie symbole religijne i ich funkcjonowanie w kulturze współczesnej.
dr hab. Bożena Stawoska - Jundziłł (UP Kraków, Polska) – Zapomniane dziedzictwo starożytnego Rzymu – rodzina, społeczeństwo, państwo.
prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) – Spotkanie europejskiej i bizantyjskiej tradycji w sztuce XVII wieku diecezji mukaczewskiej

 

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Koszyce, Słowacja) – Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi počas procesu pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu
dr. György Janka  PhD (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Węgry) - Powstanie i rozwój węgierskiej diecezji greckokatolickiej
dr Joanna Małocha (UPJPII w Krakowie, Polska) – Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.
dr Maria Wacławek (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia) – Tekst literacki jako przejaw dziedzictwa kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Dyskusja i zakończenie konferencji

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych