do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Wystąpienia i konferencje naukowe » organizacja konferencji
Krajobraz kulturowy Europy. Trwałość i przemijanie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajobraz kulturowy Europy. Trwałość i przemijanie. zorganizowana przez Katedrę Archiwistyki i NPH UPJP II w Krakowie, Komisja Historyczna PAN Oddział w Katowicach; Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Prešove, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza. 10 - 11 maja 2017 Kraków.

 

Pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Pana Jarosława Gowina

Konferencja dedykowana
prof. zw. dr hab. Józefowi Mareckiemu
z okazji 60-tych urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej

Organizatorzy:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
- Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove
- Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta
- Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza
- Polska Akademia Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

 

 

10 maja 2017

9.00 – 10.00
Inauguracja konferencji

JM Rektor UPJPII prof. dr hab. Wojciech Zyzak – powitanie
dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. zw. dr hab. Ludwik Frey – Laudacja
JM Rektor UR prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sady – Adres
Prorektor AIK dr hab. Flip Musiał, prof. AIK – Adres
Prezes IPN dr Jarosław Szarek – Adres
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie – Adres w imieniu Wydziału 
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie – Adres w imieniu Wydziału
prof. zw. dr hab. Jacek Urban, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie – Adres w imieniu Wydziału

 

Obrady

10.00 – 12.00
• prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie/kolegium IPN, Polska) – Troska o dziedzictwo kulturowe w przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do Polaków
• prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (UJ, Polska) – Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka
• Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Grekokatolickie parafie w Lewockich górach na przestrzeni czasu 
• prof. zw. dr hab. Czesław Dźwigaj (ASP w Krakowie, Polska) – Powraca czas wartości w sztuce europejskiej 
• prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ w Katowicach, Polska) – Pamięć historyczno-genealogiczna szlachty polskiej na przykładzie inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe

 

12.00 – 12.20 
Przerwa kawowa

 

12.20 – 14.20
• doc. RNDr.ThLic. Karel Sladek Th.D. (Universita Karlova, Czechy) – Baroque Character of Czech Cultural Landscape
• dr Gerard Kilroy (University College London/Oxford, Wielka Brytania) – “And we are here as on a darkling plain”: Europe and the Night Battle
• Univ.-Prof. DDr. Kurt Appel (Universität Wien, Austria) – An New Narrative of Europe Considering its Christian Roots
• prof. Hans Mattsson (Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Szwecja) – Cultural heritage - legal approaches and implementation
• dr Clarinda Calma (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Polska) – The “Monkey” as an Emblem of Projected Irrationality in Civic (Mis)government as depicted in Early Modern Jesuit School Plays in the Polish-Lithuanian Commonwealth

 

14.20 – 15.30 
Przerwa obiadowa

 

15.30 – 17.30

• prof. zw. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, Polska) – Przemiany krajobrazu naturalnego i kulturowego - na przykładzie Pienin
• dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną
• mgr Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) – Chwila ulotna, chwila trwająca. Symbolika czasu w sztuce europejskiej i dalekiego wschodu
• doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Kościół zagrożeń i sposób zachowania wartości duchowych w konfrontacji totalitarnych reżimów 20. wieku
• doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Nieszpory - aktualność duchowego przekazu i dziedzictwa w tekstach modlitwy liturgicznej

 

 

11 maja 2017

9.00 – 11.00
• dr hab. inż. Józef Hernik (UR w Krakowie, Polska) – Ochrona krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich poprzez ich rozwój
• prof. zw. dr hab. Maria Dzielska (em. UJ, Polska) – Pseudo-Dionizy Areopagita i nieprzemijalność myśli klasycznej
• prof. dr hab. Cyryl Hiszem (Katolicka Universita, Słowacja) – Universitas Cassoviensis - 360 lat od powstania
• dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie, Polska) – Potrzeba odnowy ducha Europy
• doc. mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Europa wobec wyzwań społeczeństwa konsumpcyjnego oraz informacyjnego

 

11.00 – 11.20 
Przerwa kawowa

 

11.20 – 13.20
• doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Wartości i ich przemiana z powodu mediów
• dr Joanna Lubecka (AIK/IPN, Polska) – Indywidualizm stłumiony. Ideologia i system nazistowski jako rezultat odejścia od indywidualizmu
• prof. dr Ludwik Schmahl (Blankenheim/Köln, Niemcy) – Zeichen und Begriffe der Europänischen Tradition
• dr György Janka PhD (S. Atanáz G.H.F., Węgry) – Die Geschichte der Sankt Athanas Hochschule für Griechisch-Katholische Theologie
• dr Rafał Opulski (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polska) – Czy chodzi tylko o to, aby świat zmienić? Elementy gnostyckie w ideologii i praktyce komunizmu

 

13.20 – 14.20 
Przerwa obiadowa

 

14.20 – 16.20

• dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (UWM w Olsztynie, Polska) – Krajobraz wyznaniowy Łodzi w XIX w. 
• dr Wacław Szetelnicki (WSZ im. Witelona w Legnicy, Polska) – To co powinno przeminąć. Znaczenie pomników sowieckich w krajobrazie urbanistycznym miast na przykładzie Legnicy
• prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) – Drewniane cerkwie Mukaczewskiej diecezji XVII wieku
• mgr Magdalena Ficoń (UPJPII w Krakowie, Polska) – Zrozumieć niezrozumiałe - emblematy w pocysterskich opactwach na ziemiach polskich 
• doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Historia i architektura greckokatolickich kościołów na Słowacji w latach 1918 - 1939

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych