do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Publikacje » Książki

MONOGRAFIE

 

 1. L. Rotter, Ubiór czy kostium. Znaczenie i funkcja strojów zakonnych, Kraków 2015.
 2. J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, wyd. 2 poprawione, Kraków 2013.
 3. L. Rotter, Bractwa Kurkowe w Polsce. Mundury, stroje, emblematy, insygnia. Leksykon, Kraków 2012.
 4. J. Marecki, L. Rotter, Leksykon relikwii, Kraków 2012
 5. J. Marecki, L. Rotter, Koloniści niemieccy na ziemi sądeckiej, Nowy Sącz 2010. praca przetłumaczona na j. niemiecki Deutsche Kolonisten in Sandezer Land, Nowy Sącz 2010; oraz na j. angielski: German settlers in the Sądecczyzna Land, Nowy Sącz 2010.
 6. J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych?. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.
 7. L. Rotter, Historia i duchowość benedyktynek w dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach, seria „Textus et studia”, seria nowa nr 1, Kraków 2004.
 8. L. Rotter, Kościół p.w. św. Mikołaja w Czulicach. Historia i sztuka, Kraków 2004.
 9. L. Rotter, 450 lat kościoła w Czulicach, Kraków 1997.

 

 

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ

 

 1. Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europu. Sacrum - profanum, red. L. Rotter, A. Giza, Kraków 2017.

 2. Uczeń i mistrz. Tradycja i innowacyjność w naukach humanistycznych, Kraków 2017, publikacja DVD i PDF.

 3. Symbol-znak- rytuał. Misericordia Domini, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016.
 4. Symbol znak rytuał. Krajobraz semantyczny wsi i miast, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2016.
 5. Symbol znak rytuał. Od narodzin do śmierci, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2014.
 6. Symbol – znak – przesłanie. Barwy i kształty, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012 (ukazała się w 2014).
 7. Symbol – znak – przesłanie. Wytwory rąk ludzkich, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012 (ukazała się w 2013).
 8. Symbol znak rytuał. Doświadczenie władzy, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2012.
 9. Symbol – znak – przesłanie. Symbolika stroju, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2011.
 10. Symbol – znak – przesłanie. Symbolika człowieka, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2011.
 11. Symbol – znak – przesłanie. Symbolika roślin, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010.
 12. Symbol – znak – przesłanie. Symbolika w heraldyce kościelnej, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2010.
 13. Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. Marecki, L. Rotter, Katowice 2009.
 14. Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2009.
 15. Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007.
 16. Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2007.
 17. Pośrednicy łask, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2006.
 18. Interpretacja i symbolika, seria: „Biblia w kulturze świata”, red. T. Jelonek, L. Rotter, Kraków 2006.
 19. Zatroskani o ślady przeszłości, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2005.
 20. Maria Immaculata 150. rocznica ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, red. J. Marecki, L. Rotter, Kraków 2004.
 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych