do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

O mnie » Curriculum Vitae

2018 - Wyróżnienie Rektora w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016  r

 

2017 - Nagroda Ministra indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe. Warszawa, 11 listopada 2017

 

2017 - Ekspert w projekcie "Jednota v rôznorodosti. Interkultúrne vzdelávanie na
spoločnom území slovensko-poľského pohraničia" Interreg  V-A Polsko-Slovensko 2014 - 2020 INT/EK/PO/3/I/B/0097

 

2017 - Opiekun Specjalnści Turystyka w Instytucie Historii WHiDK 

 

2017 - Członek Rady Naukowej „Warstwy. Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego” ISSN 2544-4824

 

2016 - Habilitacja na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski.

 

2016 - członek Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”

 

2015 – Powołanie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

2014 – Członkostwo w Polskim Towarzystwie Historycznym

2012 – Kierownik Podyplomowych Studiów Semiologicznych - Symbolika w Kulturze Europejskiej

2012 – Kierownik warsztatów "Symbolika w kulturze europejskiej"

2010 – powołanie do Iнститут Церковниx Досліджень м. Луцьк Ukraina

2009 – członkostwo w Zespole Badawczym Heraldyki Kościelnej przy Polskim Towarzystwie Teologicznym

 

2008 - adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

 

2006 - asystent w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii WHiDK UPJPII

2005 – Sekretarz Zespołu Redakcyjnego w Wydawnictwie Archiva Ecclesiastica

2005 – powołanie do Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach

2005 – członkostwo w Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych

2004 – Doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej

2004 – Zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2001 – Członkostwo w Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego

2000 – Licencjat (kanoniczny) na Papieskiej Akademii Teologicznej

1998 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej
 

 
© 2018 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych