do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  

Czytelnia » Ciut więcej o książkach
Historia i duchowość benedyktynek w dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach

L. Rotter, Duchowość i historia benedyktynek w symbolice dekoracji malarskiej kościoła w Staniątkach, seria „Textus et studia”, seria nowa nr 1, Wydwnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, ss. 308.

ISBN 83-7438-002-0

 

W niniejszej dysertacji nakreślone zostały początki i rozwój wspólnot benedyktynek od VI wieku; przedstawiono duchowość i struktury zakonu. Wiele miejsca poświęcono historii benedyktynek na ziemiach polskich oraz dziejom opactwa w Staniątkach. Ukazano zarys historii symboliki w sztuce i przedstawiono rozwój sakralnej sztuki symbolicznej od czasów najdawniejszych aż do okresu baroku. Przybliżono sylwetkę inicjatorki prac malarskich w kościele staniąteckim – ksieni Marianny Jordanównej oraz malarza Andrzeja Radwańskiego. Przedstawiono opis ikonograficzny, analizę treściową polichromii kościoła staniąteckiego i chóru panieńskiego oraz przeprowadzono analizę porównawczą na tle twórczości Andrzeja Radwańskiego i w odniesieniu do podobnych osiemnastowiecznych założeń monumentalnego malarstwa dekoracyjnego. Zaprezentowano treść
i program dekoracji malarskiej na stallach znajdujących się w chórze panieńskim, które stanowią uzupełnienie przekazu polichromii

 

 

Spis treści

 

 

Wykaz skrótów..........................................................................................................5

Bibliografia................................................................................................................6

Wstęp........................................................................................................................65

 

Rozdział I

Zakon Benedyktynek..............................................................................................79

 

1. Początki zakonu benedyktynek, jego duchowość i struktury...............................81

2. Rozwój zakonu od średniowiecza do czasów najnowszych.................................95

3. Benedyktynki na ziemiach polskich...................................................................109

 

Rozdział II

Dzieje opactwa benedyktynek w Staniątkach....................................................128

 

1. Fundacja i początki rozwoju opactwa staniąteckiego.........................................131

2. Czasy świetności (przebudowy i remonty, działalność kulturalna)....................146

3. Działalność religijna i społeczna benedyktynek.................................................158

 

Rozdział III

Sakralne malarstwo symboliczne

(ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa barokowego)...............................176

 

1. Geneza zjawiska i jego rozwój............................................................................178

2. Sakralne malarstwo symboliczne doby baroku...................................................192

3. Funkcje malarstwa symbolicznego na przykładzie sztuki polskiej....................209

 

Rozdział IV

Prace malarskie w opactwie św. Wojciecha w Staniątkach..............................219

 

1. Zleceniodawczynie i twórca polichromii kościoła..............................................221

2. Opis analityczno – ikonograficzny polichromii..................................................232

3. Stalle chóru panieńskiego jako uzupełnienie symbolicznego przekazu

    polichromii..........................................................................................................249

 

Rozdział V

Analiza ideowa i porównawcza polichromii kościoła benedyktynek

w Staniątkach........................................................................................................282

 

1. Treści ideowe monumentalnej dekoracji kościoła w Staniątkach......................284

2. Analiza porównawcza na tle twórczości Andrzeja Radwańskiego.....................314

3. Analogiczne założenia kompozycyjne w innych obiektach sakralnych

     na ziemiach polskich..........................................................................................326

 

Zakończenie ..........................................................................................................339

 

Aneksy

1. Graficzne rozmieszczenie napisów na stallach...................................................344

2. Graficzne rozmieszczenie napisów na polichromii............................................347

3. Graficzne rozmieszczenie wątków......................................................................349

4. Osiemnastowieczne polichromie barokowe w kościołach

    na ziemiach polskich...........................................................................................353

5. Dokumentacja fotograficzna...............................................................................357

 
© 2019 lucynarotter.com.pl | Tworzenie stron internetowych